Ledenvergadering .

Donderdagavond 31 maart 2022 aanvang 19.30 uur

Beste leden,

Na 2 jaar is er eindelijk weer een ledenvergadering deze wordt gehouden in de Kerk aan de Ring op de Smitsweg. De zaal is open om 19.00 uur

Watertanks

Afgelopen zaterdag zijn er op diversen locaties, water tanks geplaatst.

Dit om het gebruik van leidingwater te doen afnemen.

De vereniging zal er zorg voor dragen dat de tanks in de warme periodes gevuld zijn.

Pinautomaat

Beste leden,

Met ingang van 1 april kunt u in het glazenhuis, alleen nog contant of met pin betalen.

Het bestuur volkstuinvereniging hellevoet

Jaar vergadering.

Beste medetuinders, in verband met de Corona maatregelen, kan er dit jaar geen jaarvergadering plaats vinden. Het bestuur heeft besloten dat er over het jaar 2020 een schriftelijk jaarverslag komt.

bestuur volkstuinvereniginghellevoet.