Geachte leden van de volkstuinvereniging Hellevoet.

Door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus is de reguliere

verkoop in het glazen huis per direct gestopt.

Alleen op verzoek kan er bij enkele verkopers die op het

aanwezigheidsbord staan aangegeven iets gekocht worden.

Kom niet naar uw tuin met meer dan 2 personen, daaronder

vallen ook uw kinderen.

Houd u verder aan de regels die de overheid i.v.m. deze crisis voorschijft.

Wij verzoeken u dringend hier rekening mee te houden.  

Met vriendelijke groeten,

K. Biesheuvel  (voorzitter vtv Hellevoet)

Mededeling!

Leden van volkstuinverening Hellevoet, 

Het is ten alle tijden verboden open vuur te maken op uw tuin. Tevens is het niet toegestaan om, fysieke afscheidingen van damwand en of golfplaten aan te brengen.


Bestuur volkstuinvereniginghellevoet. 

Groot succes.

De zelfwerkzaamheid ochtend was een succes, op deze zonnige en droge zaterdag morgen in maart, waren een groot aantal leden op appel gekomen. De parkeerplaats heeft een op fris beurt gehad, en er is een mooi begin gemaakt om de achterzijde van het complex eens flink aan te pakken.

Zelfwerkzaamheid ochtend

Zaterdag 7 maart van 9.00 tot 12.00 is het alweer de tweede zelfwerkzaamheid ochtend van dit jaar de leden die hiervoor zijn uitgenodigd, een hoop plezier en voor koffie en thee wordt gezorgd.

ZELFWERKZAAMHEID OCHTEND

A.s zaterdag 8 februari is de eerste zelfwerkzaamheid dag van dit jaar, alle leden die opgeroepen zijn veel succes en plezier. voor koffie en thee wordt gezorgd.

Leden die puin en steen kwijt willen van hun moestuin, kunnen dit a.s zaterdag 8 februari tussen 11.00 uur en 12.00 uur kwijt in de door de vereniging beschikbare puin container.